Wat kan Center Parcs leren van hoe kinderen  vrije tijd ervaren in het park? Hoe vertalen we de kernwaarden van CenterParcs naar relevante, vernieuwende en onderscheidende concepten en belevenissen voor kinderen?

 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen een belangrijke rol spelen bij de keuze van ouders om voor een vakantiepark te kiezen.

Ondernomen actie:
Wij nodigden in 2002 20 kinderen van 10/12 jaar oud uit voor een aantal gesprekssessies bij het onderzoeksbureau Signicom in Amsterdam. De helft kwam uit de database van Center Parcs (en had het park dus al eens bezocht), de helft was willekeurig geselecteerd en had Center Parcs niet bezocht. We filosofeerden met kinderen over hun leven en de rol van vrije tijd. Ze fotografeerden hun leven met vooraf opgestuurde fotocamera’s, hielden een dagboek bij en presenteerden tijdens de sessies hun fotocollages.

De uitkomsten verwerkten we tot drie conceptrichtingen op basis van de vraag: Wat wil ik als kind graag zien als ik een korte vakantie heb en in de wereld van Center Parcs stap?
Er onstonden drie belevenisconcepten:
–    Outdoor Adventure
–    Express Yourself
–    New Realities
We schreven hier verhalen over, voorbeelden van mogelijke concepten en brachten dit in beeld met een serie moodboards. Dit gebruikten we als input tijdens workshops bij Center Parcs met parkmanagers en stafafdelingen: marketing, communicatie, verkoop, service, database management, marktonderzoek, facilitaire diensten.

Welke aannames werden uitgedaagd?
Gebruikelijk was om in marktonderzoeken de meningen van volwassenen te verzamelen. Zij zijn immers de beslissers over vrije tijd en gaan over het geld? De belevingen en ervaringen van kinderen blijven daardoor buiten beeld. De ouders denken wel voor hen. Door kinderen zelf aan het woord te laten, niet via traditioneel marktonderzoek met vraag-en-antwoord, maar via socratische gesprekstechniek, ontstonden scherpe, eerlijke en verfrissende beelden over wat kinderen zelf ervaren en graag willen zien, zonder de sturende invloed van ouders.

Wat was de onderliggende filosofie in dit project?
Leren kijken door de ogen van een kind naar ons park. Wat doen we goed, wat kan beter?

Welke metafoor is gebruikt om nieuwe mogelijkheden te zien in de bestaande situatie?
De leef- en speelwereld van kinderen als metafoor voor wat je in het park kunt doen. Bijvoorbeeld SimsCity: ontwikkel een virtueel CenterParcs waar je thuis al in je huisje kunt zijn en via internet anderen kunt ontmoeten.

Welke verandering is tot stand gebracht?
Bewustwording van de workshopdeelnemers (managers van Center Parcs) om vanuit kinderen te denken en initiatieven te ontplooien.