Aandeel of munt

‘Wat is meer waard, een aandeel of een oude munt?

We stelden deze vraag eens aan kinderen na afloop van een filosofiesessie over geld, beleggen en het nut van nadenken over later.

‘Een aandeel, want dat kun je boven je bed hangen, zoals een diploma’

‘Een oude munt, want dan weet je tenminste zeker hoeveel het waard is’.

Het gesprek ging verder. Over het verschil tussen een aandeel en een oude munt. Samengevat: heb je een aandeel, dan ben je deel van iets groters en iets dat in de toekomst ligt. Je kunt de waarde niet helemaal bepalen want dat hangt ook van anderen af die meedoen. Bij een oude munt ligt dat anders. Hoe ouder de munt, hoe meer waarde die kan hebben. Een aandeel verwijst dus naar de toekomst, een oude munt naar het verleden. Een oude munt maakt nieuwsgierig: hoeveel zou die munt vroeger waard zijn geweest? Hoe leefden de mensen toen?

Maakt een aandeel dan niet nieuwsgierig? Het is mogelijk, volgens de kinderen. ‘Je kunt inderdaad ook nadenken over later, over hoe het over 10 jaar zal zijn in dat bedrijf, wat ze dan maken en wat ik dan doe’. Bij nader inzien lijkt hen dat leuk. ‘Je leert (door het nadenken, aw) dan eigenlijk iets over later in plaats van over vroeger’.

Ter zake: kijk als een kind en vind nieuwe oplossingen

Een gesprek met kinderen zoals hierboven roept veel vragen op en het bruist van de ideeën die verder uitgewerkt kunnen worden.

Kun je absoluut zeker weten hoeveel een munt waard is? Wie bepaalt dat? En zijn dat dezelfde mensen die bepalen hoeveel een aandeel waard is?
Wat mij interesseert is hoe een munt onze nieuwsgierigheid prikkelt, een waarde die los staat van de financiële waarde. Na doorvragen bleek dat ook bij aandelen te kunnen. Als je de betrokkenheid bij het aandeel vergroot, vergroot je de waarde. Je gaat beter nadenken over je eigen toekomst en de stappen die je wilt zetten.

Een van de kinderen vergelijkt het aandeel met een diploma. Een leuke paradox. Bij een diploma moet je er eerst voor werken, daarna krijg je het certificaat als beloning. Bij een aandeel werkt het andersom. Je krijgt eerst het certificaat, daarna moet je er hard voor werken. Ik vraag me af hoeveel aandeelhouders zich daarvan bewust zijn.

Hoeveel aandeelhouders van bedrijven zouden in deze tijd hun aandelen boven hun bed willen hangen?

Zou jij als ondernemer, manager en zelfstandig professional jouw aandelen boven je bed willen hangen?

Kijk met een open geest naar je kapitaalbronnen

We denken bij kapitaal vooral aan geld. Maar er zijn meer kapitaalbronnen beschikbaar om onze doelen te bereiken. Naast geld (ons financiële kapitaal), hebben we ook ideeën (creatief kapitaal), talent (menselijk kapitaal), relatienetwerk (sociale kapitaal) en bezieling (spirituele kapitaal) beschikbaar. Het probleem van onze huidige crisis is: we zien maar een beperkt deel van onze kapitaalbronnen. En van de kapitaalbronnen die we zien schatten we de waarde te laag in. Kinderen geven door hun open geest een nieuw perspectief op hoe mensen en organisaties hun kapitaalbronnen benutten. Denk groot: denk in mogelijkheden. Kortom: ga wijs om met je kapitaalbronnen.

Wat als je aandeelhouder kunt worden in creatief, menselijk, sociaal of spiritueel kapitaal?

Kinderen zijn je beste organisatieadviseur

Organisaties weten nog weinig raad met hun relatie met kinderen. Nu nog denken veel organisaties dat ze kinderen een lesje moeten leren en ontwikkelen ze educatieve programma’s, zoals banken, telefoon- en energiemaatschappijen en maatschappelijke organisaties dat nu doen. Hoe ga je beter om met geld, energie of technologie?
Maar wat zouden kinderen moeten leren van die organisaties die onderdeel zijn van het economische systeem dat de huidige crisis veroorzaakt heeft? Kinderen moeten die principes en technieken wat mij betreft niet aanleren maar juist afleren. Simpel gesteld: onze huidige economie is voor een groot deel gebaseerd op kennis, ervaring en angst. Dat is hoe we een loopbaan jarenlang hebben beoordeeld en dat is ook waarom we zo’n behoefte hebben aan regels en controlesystemen. Terwijl we juist de tegenovergestelde krachten nodig hebben om tot doorbraken te komen: een open geest, verbeeldingskracht en vindingrijkheid. Laat kinderen daar nu specialist in zijn.

Laten we het eens omdraaien. Nodig kinderen uit om in je Raad van Stuur te komen. Deel je dillemma’s met hen en werk samen aan oplossingen. Kinderen denken groot: ze zien mogelijkheden die wij als volwassenen gemakkelijk over het hoofd zien.

Wil je je laten inspireren door de wijsheid van kinderen? Volg dan de Raad van Stuur. Een initiatief om kinderen te laten meewerken aan maatschappelijke  en organisatiethema’s. Zoals voeding, energie, geld, gezondheidszorg, verzekeren, mobiliteit. En: leiderschap, samenwerken, geluk & geld.