Kinderen over wetenschap en technologie in de klas

Hoe maak je wetenschap en technologie aantrekkelijk voor kinderen in de klas? En wat weten kinderen zelf al van deze begrippen?

Deze twee vragen hebben wij samen met twee teams kinderen van de Raad van Stuur uitgewerkt in opdracht van Platform Betatechniek. Het resultaat is Deltabooster. Een manifest voor wetenschap en technologie in het primair onderwijs. Dit sluit mooi aan bij de ambitie vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om wetenschap en technologie in 2020 op alle basisscholen te hebben ingevoerd.

“Technologie is iets dat gebeurt. Wetenschap is iets waarover je denkt.”

Wetenschap en technologie is niet iets voor bèta’s alleen. Het gaat juist om een andere manier van denken en doen die we allemaal nodig hebben om succesvol te zijn in de wereld van morgen. Naast schrijven, lezen en rekenen benadrukken wij in de Deltabooster dat kinderen hun 21e-eeuwse vaardigheden kunnen ontwikkelen: communiceren, samenwerken, kritisch denken, ICT-geletterdheid, creativiteit, sociale en culturele vaardigheden en probleemoplossend vermogen.

Hun visies en uitwerkingen presenteerden de kinderen van de Raad van Stuur op 19 juni 2015 aan beleidsmakers, leerkrachten en andere onderwijsprofessionals in Burgers Zoo Arnhem. Kinderen zijn prima in staat om zelf aan te geven én uit te voeren hoe zij graag onderwijs willen ontvangen, zo blijkt uit de presentaties van de Raad van Stuur. Natuurlijk is klassikaal onderwijs een onderdeel, maar daarnaast is er veel ruimte voor die 21e-eeuwse vaardigheden.

De uitkomsten zijn interessant voor leerkrachten en beleidsmakers, maar ook voor organisaties die kinderen in hun organisatie ontvangen en het bezoek graag meer diepgang willen geven.

Deltabooster is gebaseerd op kwantitatief onderzoek dat is uitgevoerd op scholen door bureau Familyfactor en het kwalitatieve onderzoek in de vorm van filosofische gesprekken met twee groepen kinderen van de Raad van Stuur. De 16 kinderen van de Raad van Stuur dachten en werkten 8 maanden met ons mee om ideeën te ontwikkelen, te toetsen en uit te werken.

Meer dan een gloedvol betoog wil de Deltabooster een werkvorm zijn. En met een beetje geluk en een flinke dosis samenwerking –  binnen en buiten de school – is het invoeren van wetenschap en technologie een warm kunstje.

Boekje DeltaboosterManifest 3D

Inspiratie en activatie

Hoe kinderen leren rekenen door een computerspel te ontwikkelen. Waarom elke school een goede keuken met groentetuin nodig heeft. Of waarom filosoferen belangrijk is om verder te komen in wetenschap en technologie.  Je leest het in het Manifest Deltabooster.

 

 

 

Wetenschap & Technologie Canvassen om je eigen lesplan te maken.

Canvas: Belevingswerelden geeft je een overzicht van 6 manieren hoe kinderen onderwerpen op het gebied van wetenschap en technologie ervaren.

Canvas: Bouwstenen voor W&T in de klas geeft je vier hulpmiddelen om een onderwerp op het gebied van wetenschap en technologie toe te passen op jouw praktijksituatie.

Aan de slag met Wetenschap en Technologie in de klas.

Download het werkboek Deltabooster met 2 handige canvassen en toelichting op hoe je  onderwerpen op het gebied van wetenschap en technologie kunt vertalen naar jouw situatie.