Raad van Stuur

Kinderen en organisaties werken samen aan ondernemende oplossingen

Hoe werkt Raad van Stuur?

Raad van Stuur stimuleert het zelfstandig denken van kinderen via socratische gesprekken. De open geest, verbeeldingskracht en vindingrijkheid van kinderen helpen organisaties met projecten die bijdragen aan maatschappelijk rendement. Daarnaast werken de kinderen vanuit de principes van Maker Movement aan het concreet bouwen en maken van hun uitwerkingen.

Sinds de start in 1996 vinden steeds meer organisaties en scholen de samenwerking in Raad van Stuur programma’s. Hiermee sluiten we aan bij de duurzaamheids- en innovatiedoelstellingen van organisaties zoals verwoord in de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Door deze unieke samenwerking tussen kinderen en organisaties dragen we samen met u bij aan de doelstellingen van onder meer Techniekpact 2020 om het innovatievermogen van Nederland te versterken.

Inmiddels werken we ook internationaal onder de naam Open Minds Open World. Hiermee helpen we internationale intitiatieven die kinderen uit lokale gemeenschappen willen betrekken bij het realiseren van duurzaamheidsdoelen.

Op de website www.raadvanstuur.nl (nederlands) en www.openmindsopenworld.com (engels) vind je meer informatie over:

  • onze werkwijze
  • projecten
  • gratis e-boeken

Opdrachtgevers van Raad van Stuur