Kinderen filosoferen in opdracht van Robeco over de wereld van financiële diensten en de rol van merken, media en technologie.

Ondernomen actie:
20 kinderen van 10/14 jaar oud kwamen bij elkaar voor een aantal gesprekssessies bij Robeco in Rotterdam. We filosofeerden met kinderen over hun leven en hun visie op de toekomst. Specifieke onderwerpen waren de rol van helden, technologie, geld en de waarde van bezit en ervaringen.

De uitkomsten verwerkten we tot drie conceptrichtingen om naar de toekomst te kijken:
Er onstonden drie belevenisconcepten:
–    Maatschappelijke status: wat wil ik bereikt hebben, waar wil ik om gewaardeerd worden?
–    Moreel bewustzijn: wat is belangrijk om voor te zorgen?
–    Persoonlijke betrokkenheid: wat is mijn aandeel in de toekomst?
We schreven hier verhalen over, ontwikkelden voorbeelden van mogelijke concepten en brachten dit in beeld met moodboards.

Welke aannames werden uitgedaagd?
Gebruikelijk was om voor toekomstverkenningen uit te gaan van de theorieën en visies van wetenschappers en trendwatchers. Vaak vallen zij terug op reeds bestaande kennis en inzichten die zij extrapoleren. Wat als we onbevangen en met verbeeldingskracht naar de toekomst kijken met behulp van de makers van die toekomst zelf: de kinderen?

Wat was de onderliggende filosofie in dit project?
Leren kijken door de ogen van een kind naar de toekomst. Wat doen we goed, wat kan beter? Scenarioplanning uitgevoerd door kinderen.

Welke metafoor is gebruikt om nieuwe inzichten in het organisatieprobleem te krijgen ?
Kinderen formuleren hun Aandeel in de Toekomst als inspiratiebron voor productontwikkelaars en marketingprofessionals. Hun beleving van strategiespellen op de computer hebben we herleid tot een metafoor voor hoe kinderen later samen werken en informatie verzamelen: Serious Play.

Welke verandering is tot stand gebracht?
Bewustwording bij marketingprofessionals om eigen aannames opzij te zetten en inzicht dat het plannen van de toekomst voor particuliere beleggers kan veranderen bij elke stap die zij zetten.