De Ongemakkelijke Waarheid voor mensen en organisaties.

‘Daar hebben we geen geld voor’

‘Dat lukt toch niet’

‘Dat hebben we al eens gedaan. Werkt niet’

‘Wat verbeeld je je wel?’

Misschien is dit wel het grootste probleem waar mensen en organisaties mee te maken hebben in de huidige tijd:

  • We hebben maar een zeer beperkt beeld van onze kapitaalbronnen

  • Van de kapitaalbronnen die we zien, schatten we de waarde te laag in of we wonen ze uit

Hoe doorbreek je het patroon van deze remmende gedachten?

De kapitaalcirkel helpt je om meer mogelijkheden te zien in de kapitaalbronnen die je beschikbaar hebt om waarde te creëren. We hebben ons financiële kapitaal: geld. Maar daarnaast hebben we creatief kapitaal (ideeën), menselijk kapitaal (talent), sociaal kapitaal (relaties) en spiritueel kapitaal (bezieling).

Elk van deze kapitaalbronnen helpt ons om de anderen tot bloei te brengen.  Ik heb bijvoorbeeld geen geld, maar wel ideeën of talent waarmee ik geld kan verdienen. De Kleine Denker in ons richt zijn aandacht op het verkrijgen van wat er niet is. De Grote Denker richt zich op wat er is en brengt dat tot bloei.

We richten ons vaak op het willen bezitten, vergaren of behouden van ons kapitaal. ‘Ik wil meer, beter, verder en groter’. Maar dan blijven we vastzitten in de wereld van het ego. Er is nooit genoeg om de honger van het ego te stillen en het resultaat is dat we onze kapitaalbronnen uitwonen. We gebruiken geld alleen maar om te consumeren in plaats van te investeren, ideeën worden niet op waarde geschat, talenten worden niet benut, relaties baseren we op ‘wat haal ik er uit?’ en bezield werken doe je maar in je eigen tijd.

We kunnen ons ook richten op het geven en delen waardoor kapitaalbronnen elkaar kunnen voeden en energie blijft stromen. Hoe werkt dat voor jou als je voor een grote uitdaging staat? Richt je je op wat je niet hebt en probeer je dat alsnog te verkrijgen of richt je je op de kapitaalbronnen die je al hebt en laat je die stromen? Lees ter inspiratie eens het verhaal Groot Denken. Hoe doe je dat? Over Kenneth Cole en hoe hij omging met zijn kapitaalbronnen om zijn bedrijf succesvol te maken.